วิธีฝากเงิน เว็บไซต์หวยออนไลน์ HUAYDEE ฝากขั้นต่ำเพียง 20 บาท ด้วยระบบออโต้ 4 ขั้นตอน

1. กดเลือกกระเป๋า 
   กดเลือกเติมเครดิต
2. กดเลือกธนาคารที่ต้องการโอนเงิน
    ใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอน (โอนเงินขั้นต่ำ 20 บาท)
    กดเลือก ถัดไป
3. ทำการโอนเงินตามเลขบัญชีที่แสดง และจำนวนเงินที่ระบบแจ้ง โดยมีระยะเวลาในการโอนเงิน 15 นาที
    หมายเหตุ : การโอนเงินต้องใส่จำนวนเงินที่เป็นทศนิยมด้วย
4. ระบบจะแจ้งการโอนเงินเสร็จสิ้น

วิธีถอนเงิน เว็บไซต์หวยออนไลน์ HUAYDEE ถอนขั้นต่ำ 100 บาท ด้วยระบบออโต้ 4 ขั้นตอน

ขั้นตอนการผูกบัญชีธนาคารมีดังนี้

1. กดเลือกกระเป๋า
   กดเลือกถอนเครดิต
2. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอน (ถอนขั้นต่ำ 100 บาท)
    กดเลือก ถัดไป
3. รอระบบทำการโอนเงินตามจำนวนที่แจ้งถอน
4. ระบบจะแจ้งทำการโอนเงินเสร็จสิ้น

วิธีฝากเงิน เว็บไซต์หวยออนไลน์ HUAYDEE

ฝากขั้นต่ำเพียง 20 บาท ด้วยระบบออโต้ 4 ขั้นตอน

1. กดเลือกกระเป๋า
   กดเลือกเติมเครดิต
2. กดเลือกธนาคารที่ต้องการโอนเงิน
   ใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอน (โอนเงินขั้นต่ำ 20 บาท)
   กดเลือก ถัดไป
3. ทำการโอนเงินตามเลขบัญชีที่แสดง และจำนวนเงินที่ระบบแจ้ง โดยมีระยะเวลาในการโอน
   เงิน 15 นาที

   หมายเหตุ : การโอนเงินต้องใส่จำนวนเงินที่เป็นทศนิยมด้วย
4. ระบบจะแจ้งการโอนเงินเสร็จสิ้น

วิธีถอนเงิน เว็บไซต์หวยออนไลน์ HUAYDEE

ถอนขั้นต่ำ 100 บาท ด้วยระบบออโต้ 4 ขั้นตอน

ขั้นตอนการผูกบัญชีธนาคารมีดังนี้

1. กดเลือกกระเป๋า
   กดเลือกถอนเครดิต
2. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอน (ถอนขั้นต่ำ 100 บาท)
    กดเลือก ถัดไป
3. รอระบบทำการโอนเงินตามจำนวนที่แจ้งถอน
4. ระบบจะแจ้งทำการโอนเงินเสร็จสิ้น

Close Menu